Dodatek Covidowy

Kancelaria świadczy usługę pośrednictwa w uzyskaniu przez Państwa należnych dodatków covidowych, związanych z pracą w warunkach podwyższonego ryzyka, tj. zwalczaniem epidemii COVID-19.

Czym jest zasiłek covidowy i komu przysługuje?

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przewidziała możliwość otrzymania przez medyków dodatku covidowego, tzw. covidowe, czyli dodatku finansowego za pracę w trudnych warunkach w związku z pandemią, jednak, poza nielicznymi wyjątkami, ustawa objęła tylko osoby oddelegowane na oddziały zakaźne Covid-19 przez Wojewodę. Od dnia 1 listopada 2020 na mocy nowelizacji ustawy, zasiłek covidowy przysługuje nowym grupom personelu medycznego, m. in.:

wykonującym zawód medyczny, które zajmowały się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia,
wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Na czym polega usługa pośrednictwa w uzyskaniu dodatku covidowego?

Na Państwa zlecenie przygotujemy komplet wszelkich dokumentów koniecznych do ubiegania się o uzyskanie świadczenia w związku z pracą na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Co wchodzi w zakres usługi?

Sporządzenie profesjonalnej, indywidualnej opinii prawnej w przedmiocie zasadności ubiegania się o wypłatę dodatku covidowego.
Sporządzenie wezwania do wpisania na listę personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku covidowego, w sytuacji gdy obowiązek ten nie został spełniony przez Dyrekcję placówki medycznej do dnia 10 grudnia 2020 r.
Przygotowanie wezwania do zapłaty zaległego dodatku covidowego.

Koszty usługi

Przygotowanie dokumentacji wraz z wyliczeniem wysokości dodatku zajmuje do 4 godzin czasu pracy.
Wynagrodzenie za usługę wynosi 615,00 zł brutto.

Kancelaria wystawia paragon lub fakturę VAT, w zależności od potrzeb.
Wynagrodzenie płatne jest, na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie 7 dni.

Skontaktuj się

Natalia Żaczek-Jercha
adwokat, LL.M., Partner

kom. +48 515 042 143
mail: natalia.zaczek@paremia.pl