Prawo budowlane i zamówienia publiczne

Świadczymy pomoc prawną w szczególnym obszarze gospodarki, jakim jest branża budowlana.

Jakie usługi oferujemy?

Przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych oraz umów o prace projektowe, w tym zawieranych w reżimie zamówień publicznych.

Wsparcie w negocjacjach obejmujących zawarcie lub zmianę ww. umów.

Doradztwo podmiotom zaangażowanym w proces budowlany – takim jak inwestorzy, podwykonawcy, projektanci i inni.

Weryfikacja zgodności gwarancji wadialnych i gwarancji należytego wykonania z warunkami określonymi w SIWZ.

Pomoc w przygotowaniu oferty zgodnie z wymogami SIWZ.

Pomoc w sporach z zamawiającym.

Skontaktuj się

Dagmara Żaczek-Pawlak
radca prawny, Partner

kom. +48 608 526 461
mail: dzp@paremia.pl