Nasz zespół

Mirosław Żaczek

radca prawny (Partner)

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim
w 1970 roku. W roku 1976 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Różnorodne doświadczenie zawodowe uzyskał dzięki obsłudze prawnej wykonywanej na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej, szkół wyższych, instytucji kultury i biur projektowych. Jako radca prawny zatrudniony
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa uczestniczył
w procesach przekształceń przedsiębiorstw państwowych
w spółki prawa handlowego.
Był członkiem rad nadzorczych zarówno spółek Skarbu pomoc prawną podmiotom krajowym,
jak i z kapitałem Państwa
jak i podmiotów prywatnych.
Od 1995 wykonywał obsługę prawną w ramach indywidualnej kancelarii prawnej. Współzałożyciel i Partner istniejącej od 2007 r. PAREMIA Kancelaria Radców Prawnych M. Żaczek i Parnetrzy Spółka Partnerska

Specjalizacje:
prawo energetyczne,
prawo procesowe,
prawo cywilne
( w szczególności
prawo rzeczowe
i zobowiązań),
prawo gospodarcze,
prawo handlowe,
prawo budowlane,
prawo oświatowe.

Dagmara Żaczek-Pawlak

radca prawny (Partner)

Ukończyła studia prawnicze
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2003 roku wpisana została
na listę radców prawnych
we Wrocławiu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc obsługę prawną spółek Skarbu Państwa. Pracując w Agencji Rozwoju Przemysłu była członkiem rad nadzorczych oraz uczestniczyła w wielu procesach przekształceń podmiotów gospodarczych. Od 2003 roku prowadziła obsługę prawną
w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, świadcząc pomoc prawną podmiotom krajowym
jak i z kapitałem zagranicznym. Współzałożycielka i Partner istniejącej od 2007 r. PAREMIA Kancelaria Radców Prawnych M. Żaczek i Partnerzy Spółka Partnerska. Włada językiem niemieckim.

Specjalizacje:
prawo spółek,
prawo zamówień publicznych,
prawo budowlane,
prawo energetyczne,
prawo umów w tym umów zawieranych
w trybie zamówień publicznych.

Karol Koczwara

radca prawny (Partner)

Ukończył studia prawnicze
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.
Od 2008 roku współpracownik Kancelarii „PAREMIA”, w ramach której uczestniczy
w kompleksowej obsłudze sektora energetycznego, budowlanego, IT, branży windykacyjnej oraz instytucji kultury. W 2013 roku wpisany został na listę radców prawnych. Od końca lutego 2016 r. Partner w Kancelarii „PAREMIA”. Włada językiem niemieckim.

Specjalizacje:
prawo procesowe,
prawo cywilne
(w szczególności
prawo rzeczowe
i zobowiązań),
prawo gospodarcze,
prawo energetyczne,
prawo budowlane,
prawo rodzinne.

Natalia Żaczek-Jercha

prawnik LL.M

Ukończyła studia prawnicze
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2012 roku broniąc pracę magisterską
z zakresu kryminalistyki. Stypendystka programu LLP Erasmus na wydziale Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent College
of Law we współpracy
z Uniwersytetem Wrocławskim. Absolwentka studiów LL.M
z zakresu prawa amerykańskiego
i międzynarodowego organizowanych przez Chicago Kent College of Law (The LL.M. Program in U.S., International & Transnational Law). Od sierpnia 2012 r. współpracownik Kancelarii „PAREMIA”. Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacje:
prawo własności intelektualnej,
prawo cywilne i rodzinne,
prawo energetyczne
oraz prawo pracy.

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel + 48 71 712 01 47
kom + 48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel: +48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl