O Kancelarii

PAREMIA Kancelaria Radców Prawnych M. Żaczek i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu rozpoczęła prowadzenie działalności w dniu 12 marca 2007 roku. Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących obszarach:

  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi (w tym windykacja wierzytelności, prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy), sądami szczególnymi (arbitrażowymi i administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed Sądem Najwyższym,
  • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi (komornikami sądowymi w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych) oraz przed organami, do zadań których należy prowadzenie egzekucji administracyjnej,
  • zastępstwo prawne przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • kontrakty handlowe, w tym umowy zawierane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (opiniowanie umów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, udział w negocjacjach przy zawieraniu umów, udział w mediacjach).

Jesteśmy przekonani, że w wypadku wyboru PAREMIA Kancelaria Radców Prawnych M. Żaczek i Partnerzy Sp. p. nasza wiedza merytoryczna, umiejętności i wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców działających na rynku, w szczególności w branży energetycznej oraz w szeroko rozumianej branży budowlanej, pozwolą rozstrzygnąć wszelkie kwestie związane z zagadnieniami prawnymi objętymi przedmiotem umowy o świadczenie pomocy prawnej, w sposób jak najbardziej dla Państwa korzystny.

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel + 48 71 712 01 47
kom + 48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl

Adres

ul. Kościuszki 142c/1
50-439 Wrocław

Kontakt

tel: +48 503 925 810
e-mail: kancelaria@paremia.pl