Prawo energetyczne i odnawialne źródła energii

Świadczymy pomoc prawną w obszarze gospodarki jakim jest szeroko rozumiana branża energetyczna.

Jakie usługi oferujemy?

Kompleksowa obsługa spraw procesowych, nieprocesowych i administracyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, na których posadowione są urządzenia elektroenergetyczne (służebność przesyłu, bezumowne korzystanie), w tym w szczególności sporządzanie pism procesowych, zastępstwo prawne i egzekucja zasądzonych należności.

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawowych z zakresu zamówień sektorowych publicznych, unormowań regulaminowych z zakresu zamówień niepublicznych oraz opiniowania umów z wykonawcami zawieranych w ramach procedury zamówień.

Opiniowanie projektów umów, porozumień, ugód i aneksów do nich w zakresie przyłączenia do sieci, serwisu i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, w tym oświetlenia ulicznego.

Obsługa prawna procesów sprzedaży linii elektroenergetycznych, budowy, przebudowy oraz remontów linii elektroenergetycznych.

Weryfikacja wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz ich zmian w zakresie wycinki drzew w związku z przebiegiem infrastruktury elektroenergetycznej, podatków od nieruchomości, zajęcia pasa drogowego, w szczególności celem budowy, przebudowy i utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej.

Prowadzenie spraw związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej.

Udział w postępowaniu przed URE, UOKiK i SOKiK, w tym dotyczących zasadności wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

Skontaktuj się

Dagmara Żaczek-Pawlak
radca prawny, Partner

kom. +48 608 526 461
mail: dzp@paremia.pl

Natalia Żaczek-Jercha
adwokat, LL.M., Partner

kom: +48 515 042 143
mail: natalia.zaczek@paremia.pl