Prawo pracy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa pracy.

Jakie usługi oferujemy?

Prowadzenie spraw, w obszarach m.in.:
o ustalenie stosunku pracy oraz należne odszkodowanie i zadośćuczynienie w sporach z zakresu prawa pracy,
o nawiązanie, rozwiązanie oraz zmianę stosunku pracy, w tym sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
o mobbing i dyskryminację pracowników w miejscu pracy,
o legalizację pobytu na terenie RP i podjęcie legalnej pracy,

Sporządzanie niezbędnych aktów wewnętrznych dla pracodawców, takich jak np. regulaminy pracy, czy regulaminy wynagradzania.

Korespondencja z ZUS, obejmująca wnioski o wydanie decyzji o ustalenie ustawodawstwa właściwego, wnioski o umorzenie bądź rozłożenie należności na raty, pomoc de minimis, odwołania od decyzji ZUS.

Skontaktuj się

Dagmara Żaczek-Pawlak
radca prawny, Partner

kom. +48 608 526 461
mail: dzp@paremia.pl